Komatsu Parts Catalogs

Title Page Reference
MARKS AND PLATES (KOMATSU PATTERN) (JAPANESE)(#5001-5646) 390010 U0100-01A0
MARKS AND PLATES (JIS PATTERN) (JAPANESE)(#5647-) 390020 U0100-01A0A
MARKS AND PLATES (JAPANESE) (MONO BOOM)(#10371-) 390030 U0100-01A9
PLATE (CAB) (JAPANESE) 390040 U0300-01A2