Komatsu Parts Catalogs

Title Page Reference
DECAL AND PLATE(#80001-87999) 390010 U0100-01B1
DECAL AND PLATE (JAPANESE)(#88000-94998) 390020 U0100-01B1A
DECAL AND PLATE (JAPANESE)(#94999-103533) 390030 U0100-01B1B
DECAL AND PLATE (JAPANESE)(#103534-) 390040 U0100-01B1C
LOGO (KOMATSU) (SMALL) (GENERAL)(#90130-) 390050 U0150-01A0
LOGO (KOMATSU) (LARGE) (GENERAL)(#90130-) 390060 U0150-01A2
PLATE (HANDLING MARK AND INSTRUCTION)(#90130-) 390070 U0200-01A3
MARKS AND PLATES (MULTI PATTERN) (JAPANESE)(#80001-99088) 390080 U0300-01A1
MARKS AND PLATES (MULTI PATTERN) (JAPANESE)(#99089-102991) 390090 U0300-01A1A
MARKS AND PLATES (MULTI PATTERN¤ KOMATSU/ISO) (JAPANESE)(#80001-99088) 390100 U0300-01A5
MARKS AND PLATES (MULTI PATTERN¤ KOMATSU/ISO) (JAPANESE)(#99089-) 390110 U0300-01A5A
MARKS AND PLATES (SIFT PATTERN¤ ISO) (JAPANESE)(#99089-) 390120 U0300-01A6
PLATE (AIR CLEANER¤ DOUBLE ELEMENT) 390130 U0550-01A0
PLATE (AIR CLEANER¤ SINGLE ELEMENT)(#80001-102448) 390140 U0550-01B0
PLATE (WITH ACCUMLATOR)(#103534-) 390150 U0580-01A0
PLATE (WITH 2 ACCUMLATOR)(#103534-) 390160 U0580-01A1
PLATE (WITH ACCUMLATOR) (KIT)(#103534-) 390170 U0580-01A2
PLATE (WITH 2 ACCUMLATOR) (KIT)(#103534-) 390180 U0580-01A3
PLATE (EXTENSION ARM) 390190 U0620-01A0