Komatsu Parts Catalogs

Title Page Reference
TORQUE CONVERTER HOUSING(#1005-1239) 060010 201
TORQUE CONVERTER HOUSING(#1240-) 060020 201A
TURBINE SHAFT AND STATOR(#1005-1239) 060030 202
TURBINE SHAFT AND STATOR(#1240-) 060040 202A
TORQUE CONVERTER VALVE(#1005-1239) 060050 203
TORQUE CONVERTER VALVE(#1240-) 060060 203A
TORQUE CONVERTER PUMP(#1005-1239) 060070 204
TORQUE CONVERTER PUMP(#1240-) 060080 204A
TRANSMISSION CASE 060090 210
TRANSMISSION TRANSFER 060100 212
TRANSMISSION CLUTCH HOUSING 060110 214
TRANSMISSION HOUSING 060120 216
TRANSMISSION SHAFT 060130 218
TRANSMISSION CARRIER (1/2) 060140 220
TRANSMISSION CARRIER (2/2) 060150 222
TRANSMISSION GEAR 060160 224
TRANSMISSION SHAFT TRANSFER 060170 226
TRANSMISSION COVER 060180 228
TRANSMISSION LUBRICATING VALVE 060190 229
TRANSMISSION CONTROL VALVE (1/2) 060200 230
TRANSMISSION CONTROL VALVE (2/2) 060210 231
AUTOSELECT VALVE 060220 236
AUTOMATIC SHIFT CONTROL (1/2)(#1005-1140) 060230 238
AUTOMATIC SHIFT CONTROL (1/2)(#1141-) 060240 238A
AUTOMATIC SHIFT CONTROL (2/2)(#1005-1239) 060250 239
AUTOMATIC SHIFT CONTROL (2/2)(#1240-) 060260 239A
THROTTLE SENSOR(#1005-1078) 060270 240
THROTTLE SENSOR(#1079-1239) 060280 240A
TRANSMISSION CONTROL SYSTEM(#1005-1239) 060290 271
TRANSMISSION CONTROL SYSTEM(#1240-) 060300 271A
TRANSMISSION OIL PIPING(#1005-1239) 060310 281
TRANSMISSION OIL PIPING(#1240-) 060320 281A
FILTER AND PUMP PIPING(#1005-1239) 060330 282
FILTER AND PUMP PIPING(#1240-) 060340 282A
TORQFLOW TRANSMISSION OIL PUMP 060350 285
TRANSMISSION FILTER(#1240-) 060360 286